ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาทวีค่ะ.....เทศบาลตำบลนาทวีร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายทุกครั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์มีจิตสำนึก และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อย่างมีวินัย...
เทศบาลตำบลนาทวี เดิมเป็นสุขาภิบาลนาทวี ตั้งเป็น สุขาภิบาลเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ. ศ. 2499 สมัยที่ จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี สำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวีหลังเก่าเทศบาล ตำบลนาทวี ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอยู่ขณะนี้ กิจการของ สุขาภิบาลได้ดำเนินติดต่อกันมาตามลำดับ จนเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริหารงานสุขาภิบาลใหม่ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง (อ่านต่อ)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player